Skip to main content
08 10 2014 | 16:31

Τουλάχιστον 21 μέρες πριν τη συγκομιδή εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων στις ελιές

Πληροφορίες και συστάσεις για την αντιμετώπιση των τεσσάρων πιο βασικών ασθενειών της ελιάς περιλαμβάνει το τελευταίο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων, που εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου. Οι πληροφορίες προέρχονται από τις γεωπόνους, Μαρία Ζ. Ροδιτάκη και Αργυρή Γ. Καλλιονάκη.

Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleaginea)

Μυκητολογική ασθένεια που προκαλεί πρόωρη φυλλόπτωση και εξασθένιση των δέντρων. Κύριο σύμπτωμα της ασθένειας είναι οι χαρακτηριστικές κυκλικές καστανές κηλίδες «μάτια παγωνιού» στην επάνω επιφάνεια των φύλλων. Οι περισσότερες μολύνσεις γίνονται το φθινόπωρο με την πτώση της θερμοκρασίας (16-20οC) και βροχερό ή πολύ υγρό καιρό (δροσιά, πάχνη).

Ευπαθείς ποικιλίες: Θρουμπολιά, Καλαμών, Άμφισσας και Τσουνάτη

Η Κορωνέϊκη (ψιλολιά) είναι σχετικά ανθεκτική.

Αραιή φύτευση και κατάλληλο κλάδεμα περιορίζουν την ασθένεια.

Συνιστάται προληπτικός ψεκασμός με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα σε ελαιόδεντρα ευπαθών ποικιλιών που βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένη υγρασία.

Καρκίνωση (Pseudomonas savastanoi)

Η ασθένεια οφείλεται σε βακτήριο και εκδηλώνεται με τον σχηματισμό εξογκωμάτων (καρκινώματα) στα κλαδιά, στους βραχίονες και στον κορμό των ελαιοδέντρων. Οι μολύνσεις γίνονται από μη επουλωμένες πληγές (ράβδισμα, κλάδεμα ή πληγές μετά από παγετό, χαλάζι ή δυνατό άνεμο), εφόσον επικρατεί υγρός ή βροχερός καιρός.

Η ποικιλία Κορωνέικη είναι πολύ ευαίσθητη στο βακτήριο.

Η καρκίνωση αντιμετωπίζεται με προληπτικά μέτρα:

− Αποφεύγετε το ράβδισμα και το κλάδεμα των δέντρων με βροχερό καιρό.

- Εφαρμογή προληπτικού ψεκασμού με εγκεκριμένο χαλκούχο μυκητοκτόνο αμέσως μετά από ράβδισμα, κλάδεμα, παγετό ή χαλάζι.

− Η αφαίρεση των προβεβλημένων κλαδιών πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων και ακολούθως απομάκρυνση και κάψιμό τους. Τα εργαλεία κλαδέματος πρέπει να απολυμαίνονται συστηματικά.

- Στη φύτευση του νέου ελαιώνα να χρησιμοποιούνται υγιή δενδρύλλια, απαλλαγμένα από την ασθένεια και να α̟οφεύγεται η ̟υκνή φύτευση.

Καπνιά (Capnodium οlaeoprhilum)

Είναι μύκητας που αναπτύσσεται πάνω στις μελιτώδεις εκκρίσεις εντόμων, κυρίως του λεκανίου. Κλαδιά και φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα καπνιάς που δυσχεραίνει τις φυσιολογικές λειτουργίες (αναπνοή, διαπνοή, φωτοσύνθεση). Ευνοείται σε υγρές περιοχές και σε ελαιώνες με πυκνή βλάστηση..

Η καπνιά αντιμετωπίζεται με την καταπολέμηση του λεκανίου και κατάλληλο κλάδεμα.

Μετά τη συγκομιδή συνιστάται μια επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα.

Λειχήνες

Κιτρινοπράσινο επίχρισμα που καλύπτει τον κορμό και τους κλάδους των ελαιοδέντρων κυρίως σε υγρές περιοχές. Για την αποκόλληση των λειχήνων συστήνονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα ψεκασμοί των κορμών και των κλάδων με χαλκούχα σκευάσματα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Στη λίστα των μυκητοκτόνων φυτοπροστατευτικών δραστικών στην καλλιέργεια της ελιάς προστέθηκε η δραστική Difenoconazole (ντιφενοκοναζόλ) με προληπτική και θεραπευτική δράση για την αντιμετώπιση του κυκλοκονίου. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 και 30 ημέρες αναμονή πριν τη συγκομιδή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιλέγετε τα φάρμακα από τις λίστες φυτοπροστατευτικών δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει. Φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής. Οι εφαρμογές χαλκούχων σκευασμάτων πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη συγκομιδή.