Skip to main content
27 11 2014 | 14:25

Σε διαβούλευση έως 2 Δεκεμβρίου ο νόμος για τη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ

Μέχρι την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020», που αφορά την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, αναφέρει στην εισήγησή του ότι το σχέδιο νόμου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη υλοποίησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Καταρτίστηκε δε με βάση τις προτεραιότητες και το αναπτυξιακό όραμα του «Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020», το οποίο επιδιώκει να εξασφαλιστούν προϋποθέσεις ευημερίας που θα στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αυτών του πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε κρίσιμοι για την Ελλάδα, καθώς σε μεγάλο βαθμό είναι και οι μοναδικοί διαθέσιμοι για την παροχή κινήτρων αναπτυξιακών επενδύσεων, τουλάχιστον σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Το γεγονός αυτό καθιστά τον προτεινόμενο νόμο απαραίτητο εργαλείο για τη βέλτιστη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, μέσω της θέσπισης σειράς μέτρων απλούστευσης, επιτάχυνσης, διαφάνειας και μείωσης του διοικητικού φόρτου και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες.

Η πρόταση διαρθρώνεται σε δύο μέρη: Με το πρώτο μέρος τίθενται οι αρχές που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που εφαρμόζεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείου Συνοχής. Στο δεύτερο μέρος καθορίζονται οι αρχές που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που εφαρμόζεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Θάλασσας και Αλιείας).

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση των κανόνων που διέπουν το συντονισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και της εθνικής συμμετοχής, ο συντονισμός μεταξύ τους καθώς και με τα άλλα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής της Ένωσης.

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή στα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014 – 2020 και χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Εδώ μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι τις απόψεις τους.

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon Δείτε το σχέδιο νόμου