Skip to main content
28 11 2014 | 09:35

Έρχεται ευρωπαϊκό εγγυητικό ταμείο για δάνεια σε νέους αγρότες

Ένα ταμείο δανείων και εγγυήσεων για Νέους Αγρότες ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με την ελπίδα ότι θα «τρέξουν» πιο γρήγορα τα προγράμματα ενίσχυσης των νέων αγροτών, από ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα. Όπως δηλαδή συμβαίνει με το ΕΤΕΑΝ, όπου η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναλάβει την παροχή των δανείων σε αγρότες επενδυτές των Σχεδίων Βελτίωσης και της Εμπορίας και Μεταποίησης, έτσι θα δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ΕΤΕΑΝ μόνο για Νέους Αγρότες και μέσω της ΕΤΕπ, θα παρέχουν δάνεια όσες τράπεζες μπουν στο πρόγραμμα.

Την πρώτη γεύση έδωσε ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας, μιλώντας στο προηγούμενο Συμβούλιο Υπουργών, ενώ χθες, 27 Νοεμβρίου στο διήμερο συνέδριο της Gaia Επιχειρείν, η γενική γραμματέας του CEJA (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών), Κλεοπάτρα Σιδηροπούλου, είπε ότι το σχέδιο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου εγγύησης Νέου Αγρότη, με τη συμμετοχή της ΕτΕΠ προχωρά κανονικά.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Καστρί, ο Γιάννης Τσιφόρος, μέλος του Δ.Σ. της Gaia Επιχειρείν Α.Ε. και πρώην γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, «μικρός αριθμός παιχτών έχει τεράστια διαπραγματευτική ισχύ με αποτέλεσμα τη χρήση θεμιτών αλλά πολλές φορές και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Αποτέλεσμα είναι η συμπίεση του κέρδους του αγρότη, ο οποίος πρέπει να αρχίσει να οργανώνεται διαφορετικά».

Η εισήγηση του κ. Τσιφόρου επικεντρώθηκε στη συγκρότηση των νέων Οργανώσεων Παραγωγών για τη βελτίωση της θέσης των γεωργών στην εφοδιαστική αλυσίδα. «Η διέξοδος από την κρίση του αγροδιατροφικού τομέα βασίζεται στην ανάπτυξη του κίνητρου, την αλλαγή της οργάνωσης και τη μεταρρύθμιση των θεσμών προς αυτή την κατεύθυνση», δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσιφόρος και συνεχίζει με συγκεκριμένες προτάσεις επί της μορφής που θα πρέπει να πάρουν από εδώ και στο εξής οι οργανώσεις των παραγωγών.

«Η λύση για ένα νέο μοντέλο Οργάνωσης Παραγωγών (Ο.Π.) βασίζεται σε έξι κεντρικούς άξονες:

1. Αναγνώριση των Ο.Π. που θα τηρούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (αλλαγή των προϋποθέσεων για την σύσταση των νέων ομάδων και επανεξέταση των ήδη υπαρχόντων Ο.Π.)

2. Ενίσχυση της δομής των Ο.Π. (να υπάρχει ισχυρή αντιπροσώπευση των ενώσεων των Ο.Π. και να αυξηθεί η εμπορεύσιμη αξία των προϊόντων των ενώσεων)

3. Ανάπτυξη Κινήτρων Ελκυστικότητας των νέων Ο.Π. (ευνοϊκή φορολόγηση, απαλλαγή από τέλη, απαλλαγή από τους φόρους που αφορούν τα εν χρήσει παραγωγικά ακίνητα, αποσβέσεις των παγίων εντός 5ετούς επιχειρηματικού προγράμματος).

4. Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ο.Π. (για τα οποία απαιτείται η απλοποίηση των διαδικασιών και ο προσδιορισμός απλών και συγκεκριμένων στόχων).

5. Αξιοποίηση των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 (να δοθεί προτεραιότητα στην κτηνοτροφία, να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στα προγράμματα ποιότητας και να δοθεί βάρος στην προβολή και της προώθηση των προϊόντων, απαραίτητη η απόκτηση γνώσης και παραγωγή καινοτομίας και χρήση υπηρεσιών για την τήρηση και την πολλαπλή συμμόρφωση των γεωργικών πρακτικών)

6. Παρέμβαση Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς (να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι αθέμιτες πρακτικές και να θεσπιστεί νομοθεσία για την προστασία από τέτοιου είδους εκροές)

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Τσιφόρος τόνισε ότι προκειμένου να τεθούν νέες βάσεις για την ανανέωση του αγροδιατροφικού τομέα και να μπορέσουμε σαν χώρα και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να συγχρονιστούμε με την πραγματικότητα και να φτάσουμε τις μελλοντικές παγκόσμιες απαιτήσεις στην αγροτική παραγωγή (+70% στην παραγωγή τροφίμων μέχρι το 2050), οφείλουμε να ανατρέψουμε τις ανισορροπίες μεταξύ παραγωγών και μεγάλων αλυσίδων εμπορίας.