Skip to main content
17 11 2014 | 11:45

Στην ίδρυση ομάδας παραγωγών ελιάς προχωρά ο Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου»

Στην ίδρυση ομάδας παραγωγών ελιάς προχωρά ο Α.Σ. «Ένωση Αγρινίου»

Η Ένωση Αγρινίου, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προχωρά στη δημιουργία Ομάδας Παραγωγών, δίνοντας προστιθέμενη αξία στα προϊόντα ελιάς. Στόχος της είναι να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από τις ενισχύσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2014-2020. Η εν λόγω Ο.Π. εκτιμάται ότι θα αποτελείται από 3.500 ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι έχουν την εκμετάλλευσή τους στην περιοχή ευθύνης του Α.Σ. "Ένωση Αγρινίου", καλύπτοντας μια συνολική έκταση περίπου 7.000 εκταρίων ελαιοτεμαχίων (ήτοι 1.400.000 ελαιόδενδρα). Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης που αναρτήθηκε στο δικτυακό της τόπο:

«Ένα από τα κυριότερα στοιχεία της νέας ΚΑΠ θα είναι και το «πρασίνισμα» των άμεσων ενισχύσεων δηλαδή το 30% του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου της ΚΑΠ θα δίνεται σε όσους τηρούν προκαθορισμένες πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, που υπερβαίνουν όμως τις υποχρεώσεις που θέτει η πολλαπλή συμμόρφωση.

Ο Α.Σ. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», πρωτοπόρος, όπως πάντα, στις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον αγροτικό χώρο και πάντα με γνώμονα το συμφέρον των παραγωγών της περιοχής του, έχει ήδη προετοιμάσει εδώ και πολύ καιρό τις βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθούν οι παραγωγοί της, ώστε να εξασφαλίσουν την κάλυψη των απαιτήσεων που επιβάλλει τόσο η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ όσο και των απαιτήσεων που επιβάλλει η αγορά για ποιοτικά αγροτικά προϊόντα (υλοποίηση διαδικασιών Ο.Σ.Δ.Ε., εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής σε καλλιέργειες παραγωγών της, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας σε μονάδες παραγωγής τροφίμων που διαθέτει).

Επιπλέον ένα σημαντικό κομμάτι της νέας ΚΑΠ είναι και η στήριξη του θεσμού των ομάδων παραγωγών (Ο.Π.), αφού βάσει των Καν.(Ε.Ε.)1308/2013 και Καν.(Ε.Ε.)1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, από το 2015 και μετά, στα κράτη μέλη, θα μπορούν να ιδρύονται και να αναγνωρίζονται επίσημα Ομάδες Παραγωγών σε όλα πλέον τα αγροτικά προϊόντα.

Ορισμός Ο.Π.: Ως Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ), αναγνωρίζεται κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή σαφώς οριζόμενο μέρος ενός νομικού προσώπου με εμπορική ιδιότητα, το οποίο έχει συσταθεί νόμιμα με πρωτοβουλία των παραγωγών οι οποίοι καλλιεργούν ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα, για τα οποία θα αναγνωριστεί επίσημα από το ΥΠΑΑΤ.

Η Ο.Π. με την ίδρυσή τους επιδιώκει συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

α) την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής των μελών της και την προσαρμογή της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας.

β) την από κοινού διάθεση των προϊόντων στην αγορά, συµπεριλαµβανοµένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων.

γ) τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή, και ιδίως σε σχέση µε τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα.

δ) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων ως προς τα φιλοπεριβαλλοντικά πρότυπα κλπ. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Ομάδων Παραγωγών, Κοινοτικών Προγραμμάτων και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Γιάννης Πολίτης, ανέλαβε το συντονισμό της όλης προσπάθειας.»

Οφέλη ένταξης ελαιοπαραγωγού στην Ο.Π. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Ειδικά για τον ελαιοπαραγωγό που θα εγγραφεί ως μέλος στην υπό σύσταση ομάδα παραγωγών ελιάς του Α.Σ. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», θα του παρέχονται αυτόματα οι κάτωθι δυνατότητες:

  • Δωρεάν υπηρεσίες ανάπτυξης-εφαρμογής-επίβλεψης και πιστοποίησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και διαχείρισης των καλλιεργειών τους Σ.Ο.Δ. (πρότυπο agro 2-1 & 2-2), αφού οι παραγωγοί θα μπορούν να εφαρμόσουν ομαδικά πλέον και όχι ατομικά τα συστήματα αυτά.
  • Έκπτωση (5%) κατά την προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ. γεωργικών εφοδίων, από τα υποκαταστήματα και μόνο του Συνεταιρισμού μας.
  • Έκπτωση κατά την υποβολή της δήλωσης Ο.Σ.Δ.Ε.
  • Υψηλότερη τιμή (+0,05 ευρώ/κιλό), κατά την παράδοση του ελαιοκάρπου τους, στα κατά τόπους κέντρα παραλαβής του Συνεταιρισμού.
  • Δυνατότητα διάθεσης των πιστοποιημένων-ποιοτικών και ανταγωνιστικότερων πλέον προϊόντων τους σε καλύτερες τιμές μετά από κοινές συμφωνίες και συμβολαιακές πρακτικές με εταιρείες και εμπόρους.
  • Εξασφάλιση καλύτερων προοπτικών ενίσχυσης από τη νέα ΚΑΠ λόγω της κάλυψης των επιπλέον απαιτήσεων που επιβάλλει η εφαρμογή της.

Οφέλη για την Ο.Π. «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Τέλος όσον αφορά την Ο.Π. θα της δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσει σε μεγαλύτερο βαθμό την εφαρμογή και υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων, μέσα από την άντληση πόρων του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ και ως εκ τούτου να ενδυναμώσει τη Μονάδα Επεξεργασίας Ελιών που διαθέτει στη Σπολάϊτα Νεάπολης, με την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων (εκπυρηνωτικά, αυτόματες γεμιστικές μηχανές). Κατά τον τρόπο αυτό τα ήδη πιστοποιημένα και ποιοτικά ελαιοκομικά προϊόντα (πιστοποίηση agro 2-1 & 2-2) των παραγωγών-μελών της, θα επεξεργάζονται πλέον με τις πιο σύγχρονες διαδικασίες που θα τα καταστήσουν πιο ανταγωνιστικά διεκδικώντας έτσι καλύτερες τιμές στις διεθνείς αγορές.